foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

     Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.”

Roger Bacon

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach międzyszkolnych, gdyż sprawdzając swoje możliwości rywalizują nie tylko w swojej klasie i w klasach równoległych, ale także wśród rówieśników z innych szkół. Konkursy wyzwalają aktywność uczniów, rozbudzają większe zainteresowanie proponowaną problematyką, mobilizują nauczycieli do wytężonej pracy, której wymiernym efektem stają się zasłużone sukcesy wychowanków.

24 maja 2016r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie odbyła się XIII edycja Gminnego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” pod patronatem Wójta Gminy Lipno – pana Jacka Karmińskiego. W konkursie wzięło udział 11 uczniów klas IV i 12 uczniów z klas V z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Lipno – Szkoła Podstawowa z Goniembic, Szkoła Podstawowa z Wilkowic i Szkoła Podstawowa z Lipna.

Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Pracowali wytrwale. Z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie :

  • Pani Izabela Kaczmarek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP Lipno – przewodnicząca i pomysłodawczyni konkursu;
  • Pani Joanna Cieślak – nauczycielka matematyki w SP Lipno ;
  • Pan Jacek Kaftan – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii w SP Lipno.

Wyniki konkursu:

  • KATEGORIA - KLASY IV:

Mistrzem matematyki klas IV został ADAM SOBECKI ze Szkoły Podstawowej w Goniembicach, uzyskał 18 punktów.

II miejsce zajęła MARTYNA BANASZAK ze Szkoły Podstawowej w Lipnie, uzyskała 17 punktów.

III miejsce zajął MATEUSZ MAŃKOWSKI ze Szkoły Podstawowej w Goniembicach, uzyskał 16 punktów.

Pozostali uczestnicy:

Miron Kubiak – Szkoła Podstawowa w Lipnie – 14 punktów;

Zuzanna Bartkowiak – Szkoła Podstawowa w Lipnie – 13 punktów;

Jakub Gabała – Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 12 punktów;

Kacper Sajnóg – Szkoła Podstawowa w Lipnie – 11 punktów;

Julia Iniec – Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 11 punktów;

Bartosz Adamczak – Szkoła Podstawowa w Lipnie – 10 punktów;

Emilia Mikołajczak – Szkoła Podstawowa w Lipnie – 10 punktów;

Łukasz Ambroży – Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 8 punktów.

  • KATEGORIA - KLASY V:

Mistrzem matematyki klas V została HELENA WOJCIECHOWSKA ze Szkoły Podstawowej w Lipnie, uzyskała 24 punkty.

II miejsce zajął MACIEJ STACHOWIAK ze Szkoły Podstawowej w Lipnie, uzyskał 22 punkty.

III miejsce zajęła WERONIKA WYŻKIEWICZ ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, uzyskała 21 punktów.

Pozostali uczestnicy:

Krystian Maćkowiak – Szkoła Podstawowa w Goniembicach – 17 punktów;

Krzysztof Kaminski – Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 17 punktów;

Jakub Jankowski – Szkoła Podstawowa w Lipnie – 16 punktów;

Aleksandra Walkowska – Szkoła Podstawowa w Lipnie – 13 punktów;

Alicja Walkowiak – Szkoła Podstawowa w Goniembicach – 12 punktów;

Zuzanna Ruta – Szkoła Podstawowa w Lipnie – 11 punktów;

Kamil Dzialik – Szkoła Podstawowa w Lipnie – 11 punktów;

Przewodnicząca jury - pani Izabela Kaczmarek oraz Wicedyrektorka Szkoły Podstawowej w Lipnie - pani Aldona Ginter zwycięzcom konkursu wręczyły dyplomy i cenne nagrody. Wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu - podziękowania i upominki. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu także otrzymali podziękowania za rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej. Wszystkim uczestnikom XIII Gminnego Konkursu Matematycznego „ Mały Pitagoras” oraz ich nauczycielom gratulujemy.

Bardzo serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Lipno za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem i sponsorowanie głównych nagród, Dyrekcji SP Lipno oraz organizatorom konkursu za słodki poczęstunek i lody dla uczestników.

Organizatorzy: Izabela Kaczmarek, Joanna Cieślak, Jacek Kaftan

Copyright © 2018 SP LIPNO Rights Reserved.