foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt Gminy Lipno pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  im. Wojska Polskiego w Lipnie”, został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja  energetyczna budynków użyteczności publicznej”.  Wniosek uzyskał 27,53 pkt i znalazł się na 7 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania. Planowana wartość projektu to 527.240,07 zł brutto, kwota dofinansowania 421.388,58 zł. Zadanie przewiduje m.in.: ocieplenie stropodachu wentylowanego, stropu zewnętrznego, ścian i cokołu, montaż w oknach nawiewników higrosterowalnych, wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe, montaż zaworów termostatycznych na instalacji c.o., zmianę źródeł światła na lampy LED, wymianę instalacji oświetleniowej oraz częściowe wytwarzanie energii z paneli fotowoltaicznych. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia – 2017 r.

[tekst: lipno.pl]

Copyright © 2018 SP LIPNO Rights Reserved.