foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

W dniu 16 września 2016 roku odbyły się uroczyste obchody Święta 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, której podlega garnizon w Lesznie. Na zaproszenie dowódcy dywizji w uroczystościach uczestniczył nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lipnie Jarosław Zielonka. Szkoła od kilku lat współpracuje z wojskiem i dzięki temu uczniowie mają okazję poszerzyć wiedzę z zakresu obronności oraz ugruntować postawy patriotyczne. Dzięki osiągniętym porozumieniom żołnierze aktywnie uczestniczą w uroczystościach i wydarzeniach nie tylko w szkole ale również w naszej gminie. Z okazji Święta, na ręce gen. dyw. Jarosława MIKI złożono następujące życzenia:

 

Z okazji Święta 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

życzymy  wszystkim Żołnierzom i Pracownikom cywilnym Wojska,

sukcesów w służbie, dobrego zdrowia, optymizmu

oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Dziękujemy Wam za wysiłek i trud, rzetelność i sumienność

w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Niech służba Ojczyźnie przynosi Wam wszystkim codzienne zadowolenie

i zasłużone uznanie.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego

w Lipnie

Copyright © 2018 SP LIPNO Rights Reserved.