foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

     Obecnie komputer jest niewątpliwie dużą atrakcja dla dzieci. Bardzo chętnie z niego korzystają. Komputer budzi w uczniach pozytywne emocje i zainteresowania. Praca z komputerem powoduje wzrost motywacji do działań na lekcji. Niejeden człowiek, który lata szkolne ma już za sobą, niechętnie wraca myślami do lekcji matematyki i cieszy się, że należą one do przeszłości. Być może wyglądałoby to inaczej, gdyby uczniowie mieli możliwość korzystania z propozycji programów ułatwiających im przyswojenie wiedzy matematycznej. Dlatego warto w swojej pracy dydaktycznej zająć się wykorzystaniem komputera w matematyce. Myślę, że uczniowie naszej szkoły miło będą wspominać zajęcia komputerowe, na których mogli szlifować swoje umiejętności matematyczne. A tabliczka mnożenia to już nie horror, ale przyjemność.

     Wydaje się, że nauka matematyki mogłaby stać się bardziej interesująca, gdyby można było część lekcji przeprowadzić wykorzystując komputer, jako środek dydaktyczny wspomagający nauczanie tego przedmioty. Prowadząc takie lekcje można bardziej zainteresować uczniów oraz zwiększyć ich aktywność na lekcji. Dzieci chętniej angażują się twórczo w takie zajęcia. Oczywiście trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie tematy można w ten sposób realizować. Jednak pewna zmiana i urozmaicenie w sposobie prowadzenia lekcji jest wskazana i wpływa twórczo nie tylko na uczniów, ale także na nauczyciela.

Oto zajęcia komputerowe, na których uczniowie klasy III b utrwalają tabliczkę mnożenia.

Izabela Kaczmarek

Copyright © 2018 SP LIPNO Rights Reserved.