foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

Dwa miesiące nauki najmłodszych uczniów szkoły zostały przypieczętowane uroczystością pasowania. Intensywne przygotowania zaowocowały występem, który Pierwszoklasiści zaprezentowali w piątek, 28. października 2016 r., swoim Rodzicom, całej Społeczności Szkolnej i zaproszonym Gościom.

Pierwszaki spisały się na medal. Z radością w oczach i szczęśliwymi minami celująco zdały swój pierwszy egzamin. Zapewniły, że doskonale wiedzą, jak być dobrym uczniem i jakich zasad powinny w szkole przestrzegać. Dziesiątka maluchów z wielkim zapałem i ochotą przyznała, że pragnie odkrywać tajemnice nauki zaklęte w szkolnej bajce.

Z racji imienia nadanego naszej szkole uroczystość przyjęcia najmłodszych dzieci w poczet uczniów jest tradycyjnie uświetniana obecnością przedstawiciela wojska. W tym roku aktu pasowania dokonali pani Dyrektor - Ewa Rosolska oraz zastępca III Dywizjonu Przeciwlotniczego - major Janusz Rojan.

„Obecność” prawdziwej szabli na ramieniu nie wystraszyła żadnego Pierwszoklasisty i była dla większości dużym zaskoczeniem. Po zakończeniu ślubowania i pasowania wójt Gminy Lipno, pan Jacek Karmiński, zwrócił się w ciepłych słowach do uczniów i ich rodziców, a potem nałożył dzieciom birety. Pierwszą w życiu legitymację, tarczę szkolną i piękne pamiątkowe dyplomy dzieci otrzymały od pani Dyrektor.

Podczas tak ważnej i podniosłej uroczystości nie zabrakło na szczęście dziecięcej spontaniczności i beztroski, które sprawiły, że szybko puściła trema i zapanowała przyjazna atmosfera. Święto uczniów nie mogło obyć się bez niespodzianek, a tych było wiele. Dzieci otrzymały mnóstwo wspaniałych i mądrych prezentów ufundowanych przez swoich Rodziców, Radę Rodziców, starsze Koleżanki i Kolegów oraz Pracowników Szkoły. Pani Dyrektor, pani Magdalena Rudkowska – przedstawicielka Rady Rodziców oraz starsze Koleżanki i Koledzy życzyli Pierwszakom samych sukcesów.

Za wszystkie miłe słowa, życzenia, piękne prezenty i zaszczycenie nas swoją obecnością z całego serca dziękujemy!!! Ogromną wdzięczność kieruję pod adresem tych Nauczycieli, Rodziców, Pracowników Szkoły i Uczniów, którzy okazali nieocenioną pomoc przy organizacji uroczystości i poczęstunku.

Mam nadzieję, że pozytywne przeżycia, które towarzyszyły nam wszystkim, staną się, szczególnie dla Pierwszoklasistów, miłym i niezapomnianym wspomnieniem, które po latach wywoła uśmiech na twarzach dorosłych już ludzi, a szkolna przygoda… najciekawszą bajką.

Aldona Ginter

Copyright © 2018 SP LIPNO Rights Reserved.