foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

28 lutego odbył się w naszej szkole pierwszy konkurs wiedzy o savoir –vivre pod hasłem „Obycie umila życie”. Celem konkursu było uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania obowiązujące we wzajemnych relacjach społecznych, wobec osób starszych i w  towarzystwie rówieśników, zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym, w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich.  Konkurs był skierowany do uczniów klas IV-VI. Każda z klas była reprezentowana  przez trzyosobowy zespół, wyłoniony  w drodze eliminacji klasowych. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczestnicy wypełniali test wiedzy zawierający 21 pytań. Przykładowe z nich to: Co to jest savoir-vivre? Dlaczego warto być damą, dżentelmenem? Kto pierwszy wyciąga rękę do powitania?  Kogo - komu przedstawiamy? Kim jest solenizant, a kim jubilat? W jaki sposób wręczamy kwiaty? itp. W części drugiej uczniowie wykonywali zadania praktyczne, takie jak nakrywanie do stołu, czy prezentacja scenek ilustrujących stosowanie zasad  kulturalnego zachowania.  W konkursie zwyciężyła reprezentacja klasy Va, na drugim miejscu uplasowali się uczniowie klasy VIa, a na trzecim stopniu podium stanęła drużyna z klasy VIb.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za godne reprezentowanie swoich klas, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w przygotowanie konkursu.

Organizatorki: Joanna Cieślak i Małgorzata Węglarska

 

Copyright © 2018 SP LIPNO Rights Reserved.