foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipnie. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

Na przełomie listopada i grudnia w naszej szkole odbyły się „Szkolne Dni Profilaktyki”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w szeregu działań skoncentrowanych na zapobieganiu zgubnym skutkom używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków.

Najmłodsi uczniowie (z klas I-III) w czasie zajęć szkolnych kolorowali obrazki promujące zdrowy styl życia bez używek, a następnie rozmawiali ze swoimi wychowawcami na ten temat. Starsze koleżanki i koledzy (z klas IV-VI) sprawdzali swoją wiedzę na temat używek w przygotowanym specjalnie na tę okazję krótkim teście – jego wyniki pomogą w przygotowaniu szkolnej diagnozy ryzyka, zagrożeń oraz zasobów i posłużą do ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki.

Zarówno uczniowie, jak i rodzice otrzymali różnorodne, dopasowane do ich potrzeb materiały profilaktyczne: ulotki „Zasady dobrego komunikowania się”, „Nie piję, bo tak”, zakładki „Mierz wysoko”, broszury „Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”, „Twój super odjazd” oraz „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”, poradniki „Podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dziećmi”. Fachowo przygotowane i atrakcyjnie wydane materiały uzyskaliśmy dzięki współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wszystkie materiały profilaktyczne zostały również przekazane do szkolnej biblioteki. Mamy nadzieję, że korzystanie z nich pozwoli wspomóc proces wychowania dzieci w rodzinach.

Doskonaleniu umiejętności wychowawczych rodziców mają służyć również cyklicznie przeprowadzane w naszej szkole warsztaty – tym razem zorganizowaliśmy zajęcia pt. „Jak rozmawiać z dziećmi”.

Uczniowie klasy pierwszej oraz klas czwartych, piątych i szóstych przygotowali - pod kierunkiem nauczycieli: Aldony Ginter, Justyny Sędłak, Iwony Gołąbki, Kingi Stachowiak, Michała Górskiego - prace plastyczne i teksty reklamujące zdrowy tryb życia na konkurs pt. „Żyjemy zdrowo, bo nie sięgamy po papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace były prezentowane na przygotowanej przez panią Marię Matukiewicz i Joannę Cieślak szkolnej wystawie.

Ponadto nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu na temat dopalaczy – przeprowadzonym przez Hannę Jędrzejewską z MONAR w Lesznie, a zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, natomiast pedagog i psycholog wzięli udział w zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej konferencji pt. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”.

Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim aktywnym uczestnikom „Szkolnych Dni Profilaktyki”. Mamy nadzieję, że wymienione działania przyczynią się do zwiększenia świadomości i wiedzy wszystkich członków naszej szkolnej społeczności.

Przemysław Marcinek

Maria Matukiewicz

Copyright © 2020 SP LIPNO Rights Reserved.