foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

Za nami sprawdzian szóstoklastisty 2016 organizowany przez CKE. Język polski i matematyka - zadania między innymi z tych przedmiotów rozwiązywało blisko 348 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce. W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 38 szóstoklasistów. Obecni szóstoklasiści są też drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym pisał sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.

Zgodnie z nią sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczął się o godz. 9:00. Trwał 80 minut. W tej części sprawdzane były opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Uczeń miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte

Po przerwie, o godz. 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu: test z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Trwała ona 45 minut.

W naszej szkole 100% uczniów wybrało język angielski.

W dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia o wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej i osobno z drugiej.

Życzymy wszystkim szóstoklasistom jak najlepszych wyników.

 

Copyright © 2018 SP LIPNO Rights Reserved.