foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

W środę, 6 kwietnia, zostały zorganizowane zawody sportowe dla klas młodszych. Zadania do wykonania były bardzo urozmaicone. Wymagały dobrej sprawności, współdziałania i oczywiście zgrania całego zespołu klasowego. Wszyscy uczestnicy wykonali je z ogromnym zaangażowaniem. Celem zawodów było propagowanie rywalizacji zgodnie z zasadami „fair play”, wdrażanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej w formie zabawy, rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał, propagowanie wśród dzieci aktywnego wypoczynku.

Zawodom towarzyszyły ogromne emocje, wszyscy uczestnicy starali się wygrać, gdyż były to eliminacje do Gminnej Olimpiady Sportowej Klas I-III.

Zwycięzcami zostali zawodnicy z klasy I B, II B i III A, przygotowani przez panią Izabelę Kaczmarek, Renatę Jakubowską i Kingę Stachowiak, którzy będą reprezentować naszą szkołę na szczeblu gminnym.

Bardzo dziękujemy pani Kindze Stachowiak za przygotowanie zawodów i ich sędziowanie. Podziękowania należą się również uczennicom z klasy VI A Malwinie, Jagodzie i Oldze za pomoc w przeprowadzeniu konkurencji sportowych.

 

Copyright © 2018 SP LIPNO Rights Reserved.