foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

W listopadzie 2016r. nasza szkoła przystąpiła do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół, pod nazwą „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Przystąpienie do tego konkursu, oprócz głównego celu tego przedsięwzięcia, tzn. uzyskania tytułu i dyplomu, było doskonalenie i usprawnienie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Szkoła na początkowym etapie edukacji powinna być postrzegana jako miejsce nie tylko do nauki lecz nauki poprzez zabawę. Chcieliśmy również uczestniczyć, my nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, w nowej formie promującej potencjał najmłodszych uczniów.
Koordynatorem szkolnym konkursu była pani Marta Matyla i dzięki jej zaangażowaniu i profesjonalizmowi, zdobyliśmy


CERTYFIKAT „NOWOCZESNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA”.


Konkurs ten jeszcze bardziej zintegrował całą społeczność szkolną: dzieci, pracowników, rodziców oraz inne podmioty współpracujące z naszą szkołą.

Izabela Kaczmarek

certyfikat

Copyright © 2018 SP LIPNO Rights Reserved.