16 października 2017 r. przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska uczy ratować". W akcji  pod hasłem "Ratujemy i uczymy ratować" organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca udział wzięli, na zaproszenie Branżowa Szkoła I Stopnia im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie, również uczniowie klasy IIIa, IIIb i Ib naszej szkoły wraz z wychowawcami.

Pani dyrektor Joanna Płonka powitała wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej, a następnie Koordynator Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie pan Szymon Sieracki omówił zasady udzielania pierwszej pomocy i przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Od godziny 12.00 przez 30 minut na dwunastu fantomach równocześnie prowadziliśmy akcję resuscytacyjno – oddechową. To niecodzienne wydarzenie dzięki zaangażowaniu wszystkich zebranych zakończyło się sukcesem i pokazało, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

I.Kaczmarek, A.Linke, K.Frach

pomoc1