UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipnie. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

Zakończenie roku szkolnego to szczególny moment. Po okresie wytężonej pracy i nauki uczniowie czekali na wymarzone i zasłużone wakacje. Pani Dyrektor Ewa Rosolska powitała wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli na uroczystej akademii kończącej rok szkolny 2015/2016, a w sposób szczególny pożegnała się z uczniami klas VI, którzy zostali absolwentami naszej szkoły i to dla nich piątek, 24 czerwca, był ostatnim dniem w murach Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie. Szóstoklasiści  na pożegnanie zaprezentowali piękną część artystyczną. Z humorem, ale i z nutą nostalgii przypomnieli niektóre spośród wielu zdarzeń ze szkolnego życia, oraz złożyli podziękowania nauczycielom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły. A na koniec odtańczyli poloneza.

Najbardziej pracowici uczniowie otrzymali wymarzone świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz stypendia za naukę i wzorowe zachowanie.

Tradycją szkoły jest wręczanie statuetki „Złota sowa” tym uczniom, którzy w II etapie edukacyjnym, przez okres trzech lat osiągali na świadectwie wynik co najmniej 5,00 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. W tym roku do grona laureatów ze złotą statuetką szkołę ukończyło 6 uczennic: Marta Kowalczyk, Adela Mielnik, Jagoda Nguyen Van, Klaudia Tyrpin, Olga Walachowska i Maria Józefczak. Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów edukacyjnych uczennicom i ich rodzicom złożyła Pani Dyrektor Ewa Rosolska oraz wójt Gminy Lipno Pan Jacek Karmiński.

Młodsi uczniowie, którzy w tym roku kończą I etap edukacyjny, czyli klasę III, otrzymali z rąk Pani Dyrektor oraz wychowawców statuetkę „Mała sowa”. Są to uczniowie: Natalia Stępczak, Zofia Bartkowiak, Weronika Skoracka, Miłosz Szkucik, Patryk Bartosz, Zofia Markiewicz i Marcin Musielak. Życzymy im dalszych sukcesów w klasach IV-VI.

W tym roku szkolnym, z inicjatywy prezydium Rady Rodziców, ustanowiono nagrodę dla bardzo pracowitych uczniów „Pracowita pszczółka” i wręczono ją Maksymilianowi Rutkowskiemu z klasy IIIa i Dawidowi Markiewiczowi z klasy IIIb. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Radzieja – Wojciechowska wręczyła ją uczniom i dumnym ze swoich pociech, rodzicom.

Na zakończenie uroczystości wójt Gminy Lipno Pan Jacek Karmiński pogratulował uczniom wyników, podziękował nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożył wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.

Po części oficjalnej odbyły się spotkania z wychowawcami klas. Były wspólne rozmowy i refleksje, było wiele radości, ale też i łez wzruszenia - szczególnie wśród szóstoklasistów oraz uczniów klas trzecich, które żegnali się ze swoimi wychowawcami. Ten rok należy już do przeszłości. Przed uczniami i nauczycielami wakacje.

Życzymy wszystkim uczniom, aby wakacyjne miesiące były wielkim odkrywaniem świata,

a oni jego badaczami i odkrywcami…

 

Dnia 23 czerwca 2016r. w naszej szkole odbył się apel podsumowujący konkursy, różne zbiórki i akcje, które odbywały się na terenie szkoły. Uczniowie otrzymali liczne dyplomy i nagrody za zaangażowanie w życie szkoły, środowiska lokalnego oraz za udział i zajęte miejsca w konkursach ogólnopolskich.

Copyright © 2020 SP LIPNO Rights Reserved.