MEDIACJE. SKORZYSTAJ - WARTO!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipnie. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

W naszej szkole od trzech lat realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Szanuję, więc mediuję.” Dzieci z klas III-VI dowiadują się, jak pokojowo rozwiązywać konflikty. Nabywają umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problemowych oraz brania odpowiedzialności za swoje czyny i podejmowane decyzje.

W ramach innowacji, w ubiegłym roku szkolnym, zostały przeprowadzone pogadanki, w czasie których dzieci rozmawiały o sytuacjach konfliktowych, symulowały sytuacje problemowe i wskazywały dobre i złe sposoby rozwiązywania sporów. Kontynuacją zajęć było ogłoszenie wśród uczniów konkursów, celem których było między innymi sprawdzenie, jak dzieci rozumieją istotę mediacji. Zadaniem uczniów z klas trzecich było przygotowanie pracy plastycznej pt. Zgodnie bawię się z rówieśnikami. Uczniowie klas IV i V tworzyli krzyżówkę obrazkową, której hasło główne brzmiało MEDIACJE, a szóstoklasiści wykonywali plakat promujący tę pokojową metodę rozwiązywania konfliktów.

Ogłoszenie wyników konkursów odbyło się na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Nagrodą było umieszczenie kopii zwycięskich prac w ulotce, która powstawała w czasie wakacji, a którą w bieżącym roku szkolnym otrzymali wszyscy rodzice na pierwszym, wrześniowym zebraniu.                  

Wśród klas trzecich najlepsze prace należą do uczennic byłej klasy III A: Agaty Kośmider i Marty Fabijańczyk. Autorami zwycięskiej krzyżówki są uczniowie zeszłorocznej klasy IV A: Bartosz Adamczak, Kacper Dominiak, Tobiasz Firlej, Oliwia Glapiak, Kornel Kluczyński, Miron Kubiak, Jakub Maciejewski, Mikołaj Marcinkowski, Borys Moder, Dawid Nadolny, Tobiasz Paszkowiak, Kacper Sajnóg, Olga Samelczak, Wojciech Wojciechowski, a nagrodzony plakat przygotowali uczniowie klasy VI B, którzy opuścili już mury naszej szkoły: Lila Jeziorska, Maria Józefczak, Dagmara Mikołajczak, Olga Tomowiak i Mikołaj Marach. Wyróżnione zostały również prace Partycji Lewandowskiej i Sary Mikołajczak - absolwentek kl. VI B.

Cieszymy się, że współautorami ulotki dla rodziców są nasi uczniowie i zachęcamy do udziału w mediacjach.

Szczegółowych informacji na temat mediacji udzielają:

Pani Aldona Ginter – wicedyrektor szkoły

Pani Maria Matukiewicz – pedagog szkolny.

Konieczność inicjowania i prowadzenia mediacji w szkole wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Aldona Ginter

mediacje2016 800x533

Copyright © 2020 SP LIPNO Rights Reserved.